Archiwum

54 (2) 2016

Oceń ten artykuł
(1 głos)

TATTOO JAM RADOM '15 – 3 DNI PO RAZ PIERWSZY!
Reportaż z pierwszej polskiej konwencji w Radomiu, która trwała aż 3 dni! Sami nie wiemy w redakcji, czy śmiać się czy płakać z tego powodu, że po tylu latach funkcjonowania polskiej sceny stało się to dopiero w 2015 roku. Brawo dla organizatora!

KATHARSIS PODŚWIADOMOŚCI
Wywiad z Tomaszem Alenem Koperą, świetnym polskim malarzem surrealistycznym, przeprowadzony przez Izabellę Gądek. Obok niesamowita galeria jego obrazów.

TATUAŻ BIOMECHANICZNY – ERIC DE L'ÉTOILE
Kto wie, może tym artykułem zaczniemy nowy cykl biomechaniczny w naszym piśmie? Radosław Juściński przeprowadza wywiad ze zdolnym przedstawicielem kanadyjskiej sceny tatuażu, Eric'iem De L'Étoile.

3D REVOLUTION – WERNISAŻ
Reportaż Pauliny Janosz z wystawy Tofiego w Rybniku, promującej pierwszą publikację Tofiego pod tym samym tytułem.

GOGO SZULC – NIEZWYKŁY PUNK...
Wywiad z kultowym perkusistą takich legendarnych formacji jak TZN Xenna, Armia, Brygada Kryzys, Tilt czy Deuter.

WIELKA KOLEKCJA FLASHY W DWÓCH TOMACH
Recenzja dwutomowej i przepięknej publikacji niemieckiego wydawnictwa Edition Reuss autorstwa Piotra Wojciechowskiego. Ciekawostką jest fakt, że w drugim tomie opublikowano obszerny wywiad z naszym naczelnym oraz zaprezentowano kolekcję historycznych flashy naszego Muzeum Tatuażu.

WALDI TOUR – GLIWICE, KOSZALIN, WODZISŁAW ŚLĄSKI
Reportaże Ewy Piaseckiej i Piotra Wojciechowskiego z tournée Waldiego po kilku miastach i galeriach w Polsce, jakie odbyło się latem tego roku. Ten malarski tour związany był z promocją pierwszej książki Waldiego, pt. „Kobiety, Cysty i Pachołki”, jaką wydało nasze Wydawnictwo Kontrowers.

KOBIETY, CYSTY I PACHOŁKI
Recenzja książki Waldiego autorstwa Dariusza Trzaski, który po ponad 10 latach przerwy może znowu zacznie pisać dla naszej redakcji?

TATUERINGSSTUDION – STUDIO Z KLIMATEM
Ten artykuł to owoc letniej wizyty Piotra Wojciechowskiego w Sztokholmie, podczas których zwiedzał tamtejsze studia tatuażu w towarzystwie legendy szwedzkiej sceny, Doca Foresta.

TATTOO GUNS & STARS – Z ROBUNIA DO GLIWIC
Elektriza opisze kolejne dwie sesje nagraniowe Tattoo Guns, naszego zespołu muzycznego tworzonego przez samych tatuatorów. Powstały nowe piosenki więc pierwsza długogrająca płyta już tuż, tuż!

GIEWONT TATTOO ZAKOPANE '15
Przybyła nam nowa konwencja z góralskim przytupem – fotoreportaż Piotra Wojciechowskiego.

DZIEWCZYNA Z OKŁADKI – ERIC LIYAH KANE
Wywiad z kolejną pięknością z naszej okładki oraz ciekawy z nią wywiad autorstwa Anny Paprzyckiej.

MUMBAI TATTOO EXPERIENCE
Korespondencja Mariana „Malarianosa” Goguta z Indii, a w niej ciekawy artykuł o indyjskich tatuażach ulicznych wykonywanych przez kobiety.

VISIONARY TATTOO ARTS FESTIVAL '15
Reportaż Piotra Wojciechowskiego z letniej konwencji tatuażu w Asbury Park, do której nasz redaktor tak chętnie wraca.

MAORYSI W CZECHACH
Wystawa malarstwa Gottfrieda Lindauera (1839-1926) w Pilznie, jego rodzinnym mieście - reportaż. Gottfried Lindauer to czeski artysta, który wsławił się portretami wytatuowanych Maorysów po swoim wyjeździe do Nowej Zelandii.

TOM CELTIC ART
Sztuka celtycka - opowieść o pasji i drodze życiowej Tomka z Zakopanego. Obok piękna galeria motywów celtyckich wraz z wyjaśnieniem ich symboliki jego autorstwa.

PODRÓŻ W CZWARTY WYMIAR – SZTUKA DENNISA LARKINSA
W rubryce Barany Artists Group wywiad z kolejnym niesamowitym artystą, Dennisem Larkinsem. Przedruk z „Catapult Magazine”.

TATUAŻ ETNICZNY – ANDRZEJ JELSKI
Druga część obszernego artykułu Andrzeja Jelskiego, pt. „Skaryfikacja – jej rezultat to nie tylko przypadkowe blizny”. 


 

TATTOO JAM RADOM ’15- 3 DAYS FOR THE FIRST TIME!!
Be ready to hear from the first polish convention in Radom, which lasted all 3 days! Can’t even know whether laugh or cry, that after so many years on the Polish tattoo scene it has never happened until 2015! Bravo for the organizer!

CATHARSIS OF THE SUBCONSCIOUSNESS
Izabella Gądek interviews Tomasz Alen Kopera, a great surrealistic painter. You can also see the amazing gallery of his art.

BIOMECHANICAL TATTOO- ERIC DE L’ÉTOILE
Maybe this article will initiate the new biomechanical section in our magazine? Radosław Juściński interviews very talented Canadian tattoo artist Eric De L'Étoile.

3D REVOLUTION- THE OPENING
Paulina Janosz reviews the exhibition of Tofi’s art in Rybnik, which promoted his first publication under the same tittle.

GOGO SZULC- EXTRAORDINARY PUNK…
The interview with an iconic drummer of such legendary bands as TZN Xenna, Armia, Brygada Kryzys, Tilt and Deuter.

GREAT 2 VOLUMES FLASH COLLECTION
Review of a very beautiful, 2 volumes Piotr Wojciechowski publication released by Edition Reuss. As an interesting fact we can mention that vol. II contains the interview with our main editor and also a collection of historical flashes gathered in Polish Tattoo Museum.

WALDI TOUR – GLIWICE, KOSZALIN, WODZISŁAW ŚLĄSKI
Ewa Piasecka and Piotr Wojciechowski review Waldi’s tournee, which took place last summer in a few polish cities and galleries. This tour was all about his first book called “Kobiety Cysty I Pachołki”, published by Kontrowers.

KOBIETY, CYSTY I PACHOŁKI
Review of Waldi’s book by Dariusz Trzaska, maybe after 10 years of absence he will write again to our magazine?

TATUERINGSSTUDION- STUDIO WITH A SPIRIT
An article based on Piotr Wojciechowski travel to Stockholm, where he has visited local tattoo studio side by side with a swedish legend Doc Forest.

TATTOO GUNS & STARS- FROM ROBUŃ TO GLIWICE
Elektriza reviews two next recording sessions of Tattoo Guns, music band formed by tattoo artists. Composed new songs, makes first full album much closer!

GIEWONT TATTOO ZAKOPANE ‘15
Now we have another convention with a mountaineer spirit!- Piotr Wojciechowski photo report.

COVER GIRL- ERIC LIYAH KANE
Anna Paprzycka interviews our next cover beauty.

MUMBAI TATTOO EXPERIENCE
Marian „Malarianos” Gogut’s correspondence from India, containing interesting article about indian street tattoos done by women.

VISIONARY TATTOO ARTS FESTIVAL ‘15
Piotr Wojciechowski reviews summer convention in Asbury Park, a place where he gladly comes back.

MAORI IN CZECH REPUBLIC
Review from Gottfried Lindauers exhibition (1839-1926) in Pilzno- his home town. He is a Czech artist who became famous for his portraits of tattooed Maori people, after he traveled to New Zealand.

TOM CELTIC ART
Celtic art – the story of passion and life path of Tom from Zakopane.
He is the author of celtic symbols gallery and also the interpretation of their meaning.

JOURNEY INTO THE FOURTH DIMENSION- DENNIS LARKINS ART
Barany Artists Group section presents interview with another amazing artist- Dennis Larkins. Reprint from “Catapult Magazine”.

ETHNIC TATTOO – Andrzej Jelski
Second part of extensive article tittled “Scarification – Its Results Are Not Only Random Scars” by Andrzej Jelski.

                    

Log in or create an account

fb iconLog in with Facebook